Aktiviteter

Stipendier&Donationer

Stipendier och ÅSK (årets svenska kvinna)

Överblick av SWEAs hedersbetygelse och stipendier

Hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna delas ut varje år vid Sverigemiddagen.

SWEA International delar årligen också ut följande tre stipendier:

-Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället
-Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer
-Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

Många avdelningar har dessutom egna stipendier och donationer till olika projekt med svensk anknytning.

Det sammanlagda värdet av SWEAs välgörenhetsverksamhet utgör årligen ca. 200 000 Euro.

SWEA Wiens lokalavdelning har dessutom  år 2016 donerat 500 € till Solvatten, för ett projekt i Haiti och sammanlagt ca.100 € för Svenska skolans kompletterande svenskundervisning och Svenska Kyrkans verksamhet.