SWEA International

Karin Båverud på träff med Salzburgsweorna

Karin tackades för sin engagerade insats i SWEA Salzburg, då hon besökte vännerna där.

Vi i Wien säger: Tack och lycka till hemma i Vadstena, Karin!!Karin B

,