SWEA International

SWEA Professional

 


Den grundläggande tanken med SWEA Professional är att nätverket för yrkesarbetande kvinnor, eller kvinnor som vill arbeta, ska utöka möjligheten att träffas, knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och lära sig mer om arbetslivet i det land man bor i. SWEA Professional Wien bjuder på ett utökat programutbud till SWEA Wiens standard program. Tungvikten kommer att läggas på yrkes- och karriärrelaterade teman. ALLA Sweor är hjärtligt välkomna!

 

,