Aktiviteter

SWEA Professional Wien

Välkommen till SWEA Professional i Wien

Är du nyinflyttad i Wien/Österrike och söker arbete eller vill veta mer om hur det är att vara yrkesverksam här? Alternativt att du bor och arbetar här sedan länge, men söker inspiration, någon att byta erfarenheter med och ett kvinnligt nätverk.

Du kanske redan har yrkeslivet bakom dig, men är ändå nyfiken på hur arbetsmarknaden förändras och vad det kommer för nya möjligheter. Du kanske också gärna vill dela med dig av dina erfarenheter. Alla frågeställningar och erfarenheter är värdefulla.

SWEA Professional Wiens huvudsyfte blir att skapa en plattform för svensktalande kvinnor i Wien/Österrike. Detta för att kunna utbyta information och erfarenheter om arbetslivet i Österrike, samt bli inspirerade av varandra och knyta nya kontakter. Ett kvinnligt professionellt nätverk som man kan rådfråga, få och ge uppmuntran, samt stöd och tips om jobb. En träff kan innehålla en inspirerande föreläsning med fokus på arbetsliv och personlig utveckling, ett studiebesök eller helt enkelt en pubkväll..

På SWEA Internationals hemsida www.swea.org finns en länk till SWEA Professional och där kan ni se vilka andra SWEA-avdelningar som har SWEA Professional och deras aktiviteter.

Alla är välkomna att delta oavsett om man befinner sig mitt i yrkeslivet eller har det framför eller bakom sig.
Titta in på vårt aktuella program för att se när vi träffas: www.wien.swea.org/event

Naurligtvis finns vi även på facebook
SWEA Professional Wien: https://www.facebook.com/groups/1587522498168089/
SWEA Professional Wordwide: https://www.facebook.com/groups/553768644755963/

Genomförda träffar 2015

April             Kick Off

September  Afterwork

Oktober       Besök på förpackningsföretaget Mondi
Tema: Diversity och workshop om möjligheten att kombinera familj och arbetskarriär på Mondi

December    Företagsbesök på Borealis
Tema: Talentmanagement och hur man kan påverka sin egen karriär

Genomförda träffar 2016

Februari        Biokväll

Mars              Företagsbesök på Hewlett Packard
Tema: Ett exempel på  en karriär på  Herlett Packard, samt en nominering till Österreicher des Jahres

Maj                Föredrag om tvåspråkighet (Samarrangemang med Svenska Kyrkan i Wien)