SWEA International

Gåsalunch 08.11.2017

Gunilla kallade den 8. november återigen till den årligen återkommande Gåsalunchen, Visst är det trevligt med traditioner !