SWEA International

Betalning av medlemsavgiften 2019

Viktigt meddelande till befintliga SWEA-medlemmar gällande betalning av medlemsavgiften 

Betala till: 

Bank Austria Creditanstalt, kontonr. 00402 063 408, BLZ 12000
Betalningsmottagare: SWEA Wien
IBAN = AT28 1200 0004 0206 3408, BIC/SWIFT = BKAUATWW

Medlemsavgiften för hela 2017 är €50 för medlemmar över 25 år och €25 för medlemmar under 25 år.

Portomedlem betalar € 20.

Betald medlemsavgift är ett villkor för att få rösta vid årsmötet . Senaste inbetalningsdag: 15.01.2019