SWEA International

SVIV

SVIV

Hej, Du som är svensk och bor utanför Sverige!

Jag vill gärna informera dig om Svenskar i Världen, en unik förening som kämpar för att just DU ska få de bästa möjliga villkoren som utlandssvensk.

Hur?, undrar du säkert –  jo, genom:

  • Ett närmare samarbete med svenska myndigheter.
  • Svenskundervisning för barn och ungdomar utomlands.
  • Att kunna återfå svenskt medborgarskap.
  • Reformer av pensions- och socialförsäkringssystem samt SINK-skatten.
  • Ett ännu bredare och starkare nätverk för ALLA utlandssvenskar.

Vi har redan lyckats vara med och påverka en sänkning av SINK-skatten från 25 till 20 procent och bidragit till nya regler om att återfå medborgarskap. Inte minst har vi hjälpt en mängd utflyttade svenskar med frågor såsom: utskrivning ur Sverige, försäkringar, svenskundervisning, bostäder, pensionsbeskattning, passfrågor och hemflytt.

Vi tror oss även kunna hjälpa DIG och skulle gärna se dig som medlem eller stödperson i vår organisation. Återkom till mig eller gå in på www.sviv.se för att registrera dig som medlem eller bara lämna ett valfritt bidrag för att stötta vår ideella verksamhet för utlandssvenskar.

Vi är många där ute i världen men det är bara Svenskar i Världen som kämpar för våra rättigheter!

Inga Törnqvist

Ombud för Svenskar i Världen

Mobil: +43 676 560 75 37

inga.toernqvist(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com                        www.sviv.se