SWEA International

Medlemskapsansökan

Ansökan om medlemskap i SWEA Wien

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Jag vill bli medlem i SWEA Wien!