SWEA International

Information om medlemskap

Välkommen som medlem i SWEA Wien!

Vad innebär det att vara medlem i SWEA Wien?

SWEA står för världsvid vänskap, global kompetens och professionellt nätverkande. Som medlem i SWEA Wien får du ta del av detta och mycket mer. Som medlem i SWEA Wien får du ta del av ett brett utbud aktiviteter i Wien med omnejd men du kan även ta del av alla SWEA-evenemang runt om i världen.Som medlem i SWEA är du med i en bred och mångsidig plattform av svenska och svensktalande kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrunder och som har som gemensamt sin nära koppling till Sverige, svensk kultur och traditioner.

Hur registrerar jag mig som medlem i SWEA Wien?

Om du vill bli medlem i SWEA Wien är du välkommen att fylla i formuläret som finns under fliken “Bli medlem idag”. Klicka här för att komma dit. Informationen kommer att skickas till vår medlemsansvariga Tea Cedgard.

Hur betalar jag min medlemsavgift till SWEA Wien?

Du betalar din medlemsavgift genom att göra en överföring elektroniskt eller via avi på post eller bank till följande konto:

Bank Austria Creditanstalt, kontonr. 00402 063 408, BLZ 12000
Betalningsmottagare: SWEA Wien
IBAN = AT28 1200 0004 0206 3408, BIC/SWIFT = BKAUATWW

Ange fullständigt namn och adress på betalningsavin så blir det enklare för oss att spåra din betalning!

Vad kostar det att vara med i SWEA Wien?

Medlem över 25 år € 50

Medlem t.o.m 25 år € 25

Portomedlem € 20

Medlemsansökan som görs från 1 september till och med 1 november 2019:

Medlem över 25 år € 25

Medlem t.o.m 25 år € 15

Medlemsansökan som görs efter 1 november berättigar till deltagande i de återstående aktiviteterna under 2018 samt hela 2019.

Medlem över 25 år € 50
Medlem t.o.m 25 år € 25

Jag är redan medlem i en annan SWEA-avdelning, men vill flytta över mitt medlemskap till Wien. Hur gör jag?

En medlem har rätt att överföra sitt medlemskap till annan lokalförening. Avgiften hos den nya lokalföreningen bestäms lokalt av denna förening. Om du vill flytta ditt medlemskap från en annan SWEA-avdelning till oss i Wien, fyll i anmälningsformuläret och ange att du redan har ett medlemskap i en annan avdelning.

Vad inkluderar medlemsavgiften och hur används den? 

När du går med i SWEA Wien, så blir du också medlem i SWEA International och får tillgång till ett fantastiskt nätverk av svenska och svensktalande kvinnor över hela världen. Som medlem får du SWEA Internationals tidning SWEA Forum. Som medlem har du rätt att delta i alla aktiviteter som SWEA Wien ordnar, samt att engagera dig i organisationens arbete på lokal, regional och internationell nivå. Ungefär två tredjedelar av avgiften som du betalar går till SWEA International, som använder dessa medel för att finansiera stipendier, donationer,  välgörenhet och annan verksamhet som syftar till att främja organisationens syften. En liten del går också åt till administration, tekniskt underhåll, PR och kommunikation. SWEA International och SWEA Wien är en helt ideell, icke-vinstdrivande organisation vars verksamhet och tillväxt i första hand bygger på våra medlemmars engagemang och intresse för svensk kultur, det svenska språket och den världsvida vänskap som ett medlemskap i SWEA erbjuder.

Vill du bli medlem? Klicka här!