SWEA International

Styrelsen 2018

Varje år väljer SWEA Wien en ny styrelse. Vid årsmötet den 31 januari 2018 valdes följande personer:

Ordförande SWEA Wien / Viceordförande i OEMA Regionstyrelse

Roma Bratt

Roma Bratt

swea.wien.president(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vice ordförande / Redaktör Nyhetsbrevet

Karin Wassner

Karin Wassner

 vicepresident.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com / editor.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Sekreterare

Maria Larsson

Maria Larsson

secretary.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kassör

Anna Michel

Anna Michel

gillervik(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.com

Programansvariga

Tina Todes

Tina Todes

program.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kerstin Olsson-Hieblinger

Kerstin Olsson-Hieblinger

program.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Medlemsansvarig

Tea Cedgard

Tea Cedgard

membership.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Webbansvarig

Ann-Louise Nilsson

Ann-Louise Nilsson

webmaster.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com