SWEA International

SWEA-Bladet

Tidningsarkiv

Vår medlemstidning

SWEA Wien bladet

SWEA-bladet är vår medlemstidning som kom ut en till två gånger per år. Den skickades till alla våra medlemmar men kunde hittas även på Svenska Ambassaden, Svenska Skolan och Svenska Kyrkan i Wien. Tidningen finansierades huvudsakligen med annonsintäkter. Den trycktes i cirka 250 exemplar per utgåva. Med den mediala utvecklingen blev det allt svårare för varje år att få annonsörer till medlemstidningen vilket slutligen ledde till det smärtsamma beslutet att lägga ner den som en tryckt tidning. SWEA-bladet har nu ersatts med en digital version som heter “Nyhetsbrevet” och som utkommer fyra gånger per år.

Vi vill också passa på och tacka vår mångåriga redaktör, Birgitta Kleisinger, för hennes ovärderliga insatser i arbetet med vår medlemstidning.

Redaktör Birgitta Kleisinger

Redaktör Birgitta Kleisinger

Här nedan finner du alla tidigare utgåvor.

 

Sista numret

SWEAtidning2015-Cover

SWEA-bladet 1/2015

Tidigare nummer